پنجشنبه ۷ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۰۷ |
زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

در طراحی دکوراسیون منزل و یا هرفضایی جزئیات از عناصر مهم بوده که در نهایت کلیت را پدید آورده و سبب زیبایی می شود پس توجه به نکات ریز از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و به سبک و طرح دلخواه در دکوراسیون بسیار کمک خواهد کرد.

در اینجا چندین نمونه از زیر لیوانی های زیبا مشاهده خواهید کرد که در نوع خود دارای سبک خوب و جذابی از طراحی و کاربردی موثر برای دکوراسیون آشپزخانه و حتی برای لیوان نوشیدنی روی میز کارتان خواهد داشت:

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی

زیر لیوانی های خاص و دوست داشتنی


منبع: دکوبوم