سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۱۲ |
زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

تا به حال شده دو خانه را در کنار یکدیگر ببینید که یکی از آن  پنجره ها با با گلدان های زیبا و با طراوت تزیین شده و در دیگری فضای اطراف پنجره ساده و بدون طراحی گذاشته شده، قطعا تفاوت کاملا محسوس میان این دو فضا از نظر دیداری و جلوه آن در فضای کلی ساختمان را درک کرده اید.

تهیه ی گلدان های مستطیلی و قرار دادن گیاهان تزیینی زیبا یا  گل های رنگی در قسمت جلو آمدگی پنجره و یا قسمت زیرین آن میتواند جلوه ای با طراوت و روح بخش را در محیط ایجاد کند، هر کدام از ما می توانیم با قرار دادن حداقل یکی از این گلدان ها در پنجره خانه، در زیبا سازی فضای شهری و ایجاد منظره ای روح نواز و طبیعی  سهیم باشیم.

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره

زیبا سازی خانه و منظر شهری با گلدان های زیر پنجره


منبع: دکوبوم