سه شنبه ۵ آذر ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۳۴ |
زرد درخشان آشپزخانه ای

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد در دکوراسیون منزل، انتخابی جسورانه و پرهیجان است. دو به شک بودن در استفاده از رنگ زرد و میزان به کار گیری آن در دکوراسیون منزل، امری طبیعی است چرا که در به کار بردن این رنگ اگر محیط به تعادل بصری نرسد انرژی فضا به شدت زیاد می شود. استفاده از رنگ زرد در آشپزخانه باعث ایجاد ارتباطی ذهنی میان کاربری فضای آشپزخانه با رنگ میوه های زرد رنگی چون موز، لیمو، گلابی و… می شود. در این قسمت نمونه ی آشپزخانه هایی با رنگ زرد آورده شده، فضا هایی که در شکل گیری آن ها زرد در بستری از رنگ های متعادل کننده و ملایم می درخشد.

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!

زرد درخشان آشپزخانه ای!


منبع: دکوبوم