سه شنبه ۲۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۴۰ |
دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

اگردر خانه اتاقی کوچک دارید یا می خواهید اتاق مهمان را دکور و طراحی کنید در حالتی که نمی خواهید هزینه ی زیادی برای مبلمان و وسایل اتاق پرداخت کنید، بهترین راه طراحی دیوار اتاق است. طراحی دیوار می تواند به فضای اتاق هویت ببخشد، یک اتاق می تواند فضایی راحت و گرم داشته باشد در حالی که مبلمان خاصی در آن به کار نرفته است و تمرکز اصلی روی طراحی دیوار می باشد.  

۱- پس زمینه ی راه راه افقی ایجاد کنید و سپس قفسه ها را نصب کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۲- به وسیله ی تخته چوب های سفید،  فضای ساحلی ایجاد کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۳- دیوار را با رنگ های تیره رنگ آمیزی کنید و از یک تابلو نقاشی زیبا با پیش زمینه ی روشن استفاده کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۴- به وسیله ی  کاغذ دیواری به اتاق شخصیت بدهید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۵- در اتاق هتل برای بزرگتر دیده شدن فضا روی یکی از دیوارها آینه نصب کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۶- با ایده ی تخته سیاه، اتاق، سرگرم کننده می شود.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۷- نقاشی دیواری به سبک خیابان.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۸- هویت دیوار اتاق را به وسیله ی قاب عکس تکمیل کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۹- استفاده از اشکال مختلف و متفاوت از بقیه ی اجزای اتاق به عنوان نقطه ی تمرکز اتاق.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۰- ایده های جالب و ساده را روی دیوار نقاشی کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۱- از یک نقشه به عنوان دکور دیوار استفاده کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۲- از تابلو های چند قسمتی برای فضای بالای تخت خواب استفاده کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۳- تزیین قسمت بالایی تحت خواب به وسیله ی آینه هایی با قاب های متفاوت.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!

۱۴- تخت خواب را به وسیله ی خیمه یا پرده منحصر به فرد کنید.

دیوار کوچکترین اتاق خواب ها هم می تواند زیبا باشد!


منبع: دکوبوم