دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۲۵ |
دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

در طراحی دکوراسیون داخلی این فضا ها استفاده از رنگ های پاستلی ملایم به خوبی قابل مشاهده است. در اینگونه فضا ها رنگ های روشن و خنثی، اتاق را بزرگتر نشان می دهد و همچنین آرامش بصری کودک را فراهم می کند. استفاده از رنگ آبی روشن، فضایی سرد و در عین حال آرام پدید می آورد، آرامش بیش از حد رنگ آبی آن را به رنگی مناسب برای اتاق خواب ها تبدیل کرد است در حالی که استفاده از آن در فضایی مانند آشپزخانه اندکی اشتهای غذا خوردن را کاهش می دهد. بیشتر حجم های به کار رفته در اتاق ها از خطوط متقاطع و هندسه ای مینیمال و ساده پیروی می کند.

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک

دکوراسیونی بی نظیر برای اتاق خواب کودک


منبع: دکوبوم