دوشنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۴۵ |
دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

وجود طرح های خال خال بر روی دیوار ها و سایر احجام موجود در دکوراسیون داخلی از سال ها پیش در قسمت های مختلف دنیا رواج داشته و یکی از طرح های قدیمی و کلاسیک دکوراسیون محسوب می شود. در این قسمت شیوه نمایش آن ها بر روی دیوار با رنگ های مختلف و بافت های متفاوت نشان داده شده است، در بعضی از طراحی ها، دایره ها یا همان خال های روی دیوار با فاصله ای مشخص در کنار یکدیگر قرار گرفته اند و در بعضی موارد به صورت تصادفی بر روی دیوار اتاق  قرار داده شده اند.

این خال خال ها هر چقدر هم که کوچک باشند، دیواری که بر روی آن قرار گرفته اند به خصوص دیوار های سفید را به عنوان فضا ای متفاوت و طراحی شده معرفی می کنند و به محیط های خنثی انرژی و هویت می بخشند.

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی

دکوراسیون منزل و دیوار های خال خالی


منبع: دکوبوم