یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۰۹:۳۷ |
دکوراسیون منزل ایرانی: آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

آشپزخانه در دکوراسیون منزل ایرانی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. ایرانی ها به آشپزخانه نگاه ویژه ای دارند و خانم ها به طور ویژه روی دکوراسیون آشپزخانه حساسیت زیادی به خرج می دهند. علاوه بر مسایل اولیه مانند اینکه آشپزخانه در کجای خانه قرار گرفته است و ممکن است از دسترس ما برای تغییر خارج باشند، مسایل دیگری نیز مطرح هستند که تا حدودی توسط خود ما قابل تغییراند.

چیدمان آشپزخانه از جمله ی این مسایل است. کابینت ها، مدلشان و رنگ آنها می تواند توسط ما قابل تغییر باشد. اینکه اجاق گاز و یخچال را کجای آشپزخانه قرار دهیم، این نیز از جمله مسایلی است که می تواند توسط خود ما تعیین شود. البته این موارد همگی بستگی به این دارد که آشپزخا چقدر جا دار است و چقدر دست ما در تغییر باز است. در ادامه نمونه های زیادی از آشپزخانه های سنتی و مدرن ایرانی را به عنوان نمونه آماده کرده ایم که می توانید آنها را ببینید و برای تغییر دکوراسیون آشپزخانه تان، با توجه به شکل و اندازه آشپزخانه تان ایده بگیرید.

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه

دکوراسیون منزل ایرانی:  آشپزخانه


منبع: دکوبوم