یکشنبه ۲۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۵۲ |
دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

طراحی داخلی و بازسازی این خانه ی قدیمی واقع در لندن توسط گروه معماری Scenario Architecture انجام پذیرفته است. گروه طراحی پس از مطالعه ی خواسته ها و عادات زندگی افراد ساکن در این خانه دریافتند که آن ها ۹۰ درصد از وقت خود را در ۱۰ درصد از فضای خانه سپری می کنند و این موضوع به یکی از مهم ترین چالش های طراحی داخلی آن تبدیل شد.

ایجاد یک برش در طبقه ی همکف و تغییر فضای پلکان امکانی ایجاد کرد تا ارتباطی بصری میان دو طبقه ایجاد شود و فضای طبقه ی دوم نیز به محیطی مورد استفاده و در عین حال قابل کنترل باشد. این ارتباط ایجاد شده، عبور نور طبیعی میان دو طبقه را نیز به راحتی امکان پذیر کرد و فضایی با گردش هوایی مناسب ایجاد نمود. پس از بازسازی، احجام منحنی و پیوسته جایگزین گوشه های تیز و زاویه دار شد. استفاده از متریال های گچ پرداخت نشده، بتن و چوب همگی سبکی مینیمال را به نمایش می گذارد که با رنگ های جسورانه و با طراوت به تعادل رسیده است.

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی

دکوراسیون مدرن و ترکیب رنگ های پر انرژی


منبع: دکوبوم