جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۵۸ |
معجزه طراحی مدرن فضا های اداری

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

کاربری: اداری

موقعیت: برلین، آلمان

سبک طراحی: مدرن، صنعتی

سال: ۲۰۱۶

طراحی داخلی کمپانی Medneo که خدمات مربوط به رایولوژی و سازماندهی سیستم های بیمارستانی را بر عهده دارد توسط گروه طراحی Boka انجام پذیرفته است. فضی داخلی با بهره گیری از سبکی صنعتی و با تجهیزات و مبلمانی مدرن شکل گرفته است. ارتباط فضا ها با یکدیگر به شکلی کاربردی و آسان شکل گرفته همچنین تم سفید طوسی به کار رفته ر بیشتر قسمت ها، فضا را با ویژگی ای صنعتی معرفی کرده است.

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۲


منبع: دکوبوم