جمعه ۲۴ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۵۶ |
معجزه طراحی مدرن فضا های اداری

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

دکوراسیون داخلی این شرکت فناوری اطلاعات که در کی یِف اوکراین قرار دارد، ایجاد نور فراوان، فضا های کاری مجزا به همراه فضا های باز و ایجاد هندسه ای آرامش بخش در اولویت بوده است. طراحی این فضای مدرن با مبلمانی ساده و مینیمال شکل گرفته و جداره های رنگی به هیجان بیشتر فضای داخلی کمک کرده است، بهره گیری از نور های خطی و نمایش یک حجم به واسطه نور به کار رفته در هندسه ی آن از ویژگی های شاخص این طراحی است.

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴

معجزه طراحی مدرن فضا های اداری - سری ۴


منبع: دکوبوم