پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۳۲ |
معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

شاید در بین تمام قسمت های یک خانه، و یا یک ویلا، حمام و سرویس بهداشتی از تمام عرصه های دیگر خصوصی باشد. مهم نیست که در چه فضایی وقت خود را می گذرانید. خواه یک مکان اداری باشد(محل کار)، خواه مسکونی (خصوصی). اما هر فضا باید یک نیاز مهم را فراهم کند: راحتی و آسایش مافوق تصور. در ادامه چند نمونه از طراحی سرویس بهداشتی مدرن را به شما معرفی نموده ایم.در طراحی این چند نمونه سرویس بهداشتی، انواع مصالح با اشکال و رنگ های مختلف به کار رفته اند.

بعضی از آنها به وسیله مصالح چوب و کناف (سطوح کاذب) طراحی شده و شکلی مدرن و زیبا در حد کیفیت یک پذیرایی لوکس را ارائه می دهند. حتی برخی از این نمونه ها، با هزینه معقول و متوسطی ساخته شدند که نشان میدهد برای طراحی و ساخت یک سرویس بهداشتی نیاز به هزینه گزاف نمی باشد.استتفاده از رنگ های ساده و کلاسیک مانند کرم و سفید در بیشتر این نمونه ها به کار رفته است.هر چند که در برخی نمونه های دیگر از رنگ های شاد و زیبایی مانند آبی روشن استفاده شده است تتا فضا را زیبا و جذاب کند. این نمونه ها مشخص میک ند که مبلمان یک فضای کوچک مانند سرویس بهداشتی، از اهمیت زیادی برخوردار است.

طراح: آلبرتو میزونو- ایتالیا

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

طراح: شهید جمال

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

استودرو طراحی والکور

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

احمد مادی، امارات

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

طراح: فیرات بخیراغلو، ترکیه

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن

معرفی چند نمونه سرویس بهداشتی لوکس و مدرن


منبع: دکوبوم