پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۰۷ |
معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

اگر قصد دارید راهروی باغ یا ویلای خود را سنگفرش، موزاییک یا… کنید یا قصد بازسازی آن را دارید، حتما این مطلب را بخوانید. در این مطلب قصد داریم ۱۰ مدل ترکیب متریال های متفاوت برای راهروی فضاهای خارجی مانند باغ، ویلا و… را معرفی و مطرح کنیم و برای هر کدام نمونه ای عرضه خواهیم کرد تا بدانید خروجی کارتان به چه شکل خواهد بود. در واقع قصد ما در این بخش ارائه ی خلاقیت در ترکیب متریال های عادی برای ساخت فضایی بهتر است و قصد معرفی چیز عجیبی را نداریم.

- ترکیب آجر با سنگریزه، بافت، طرح و رنگ مناسب

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- ترکیب ماسه و سنگ

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- ترکیب سنگفرش و سنگریزه در یک خط خاص

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- استفاده از چوب و سنگزیره

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- استفاده از چوب، سنگفرش و سنگ ریزه و یک پل چوبی کوچک

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- استفاده از قالب های بتنی در قلوه سنگ

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- ترکیب آجر و بتن با شکل و طرحی که دوست دارید

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- ساخت یک حوض کوچک با کفی پر از قلوه سنگ به همراه پله های بتنی

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- راهرویی از ترکیب بتن با چمن

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا

- راهرویی از ترکیب سنگ و آجر

معرفی ۱۰ متریال برای راهروی باغ، باغچه و ویلا


منبع: دکوبوم