پنجشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۵۴ |
معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی این مهد کودک توسط استودیو طراحی HIBINOSEKKEI اجرا شده است. ابن مهدکودک پروژه ای بازسازی می باشد که به دلیل وقوع زلزله در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ در شرق ژاپن و برای کودکان بازمانده از این حادثه طراحی شده است.

به دلیل وجود نیروگاه هسته ای فوکوشیما در این منطقه و حساسیت های روانی والدین، کودکان قادر به بازی کردن و داشتن تحرک درمحیط نیستند ودچار عواقب آن نظیر انواع بیماری هایی همانند چاقی و بیماری های روحی می شوند در نتیجه وجود محیطی برای بازی سالم برای کودکان در این منطقه ضروری می باشد.

اتاق های کودکان به یک دیگر مرتبط می باشند و این اجازه را به آن ها می دهند تا آزادانه در آن ها حرکت کنند. درب ها رابط های این فضا هستند و با مقیاس های متفاوت این ویژگی را دارند که کودکان احساس مالکیت در فضا می کنند و می دانند که این درب ها فقط برای آن ها طراحی شده اند و روی محیط تاثیر گذار بوده اند. استخر و فضای بازی با شن نیز در محوطه داخل مهدکدک قرار دارند. محیطی ساده و بدون وسایل اضافی مناسب بازی کردن برای کودکان می باشد.

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery

معماری داخلی مهدکودک و فضای بازی SP Nursery


منبع: دکوبوم