چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۴۲ |
معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

محل سکونت: شهر کا اهسیونگ کشور تایوان haoمعمار: شرکت معماری داخلی

طرح اصلی این فضای داخلی از کاربرد آن به صورت همزمان برای نشیمن فصای مسکونی و هم به عنوان فضای بازی کودکان می باشد. پنل های چوبی تاشونده در صورت لزوم می توانند فضاهای داخلی را از هم تفکیک کنند. طراحان این فضا با ایجاد حسی از تلفیق سبک ژاپنی و مینیمال این فضا را به وجود آورده اند.

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

فضا کاملا مناسب برای جنب و جوش و بازی کودکان و انجام فعالیت های روزانه بزرگسالان می باشد.

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

مصالح اصلی طراحی داخلی این آپارتمان چوب، بتن و فلز می باشد که با ترکیب با رنگ های گرم، محیطی صمیمی و دلشنین را برای ساکنین فراهم کرده است.

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر

معماری داخلی فضای مسکونی با پلانی انعطاف پذیر


منبع: دکوبوم