چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۰:۲۸ |
معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

این مجموعه، یک رستوران ایتالیایی می باشد که هدف طراحی و دکوراسیون این رستوران، برگزاری میهمانی های پرجمعیت و ظرفیت کافی برای جای دادن ۲۵۰ نفر است، تا هم از فضای غذا خوری استفاده کنند و هم از فضا های جداگانه ی برگزاری میهمانی. فضای بزرگ موجود در این رستوران به وسیله ی مرز های خاصی قسمت بندی شده است.

فضا های بزرگ بدون دیوار های جداکننده می توانند خسته کننده باشند، برای جلوگیری از این مشکل، فضای غذا خوری به وسیله ی مرز بندی در سقف و نورپردازی متنوع، قسمت بندی شده است و فضایی راحت، متعادل و با چشم اندازی باز شکل گرفته است.

در بالای میزها، نیم دیوار های بیرون آمده از سقف، فضای غذا خوری را به ۸ بخش تقسیم کرده اند. ارتفاع سقف و اشکال موجود در آن همگی متناسب با ساختار اصلی فضا می باشند.

هرچند کل بخش غذا خوری این رستوران، یک فضا محسوب می شود ولی این جدا سازی در ساعات مختلف روز فضا های متنوع، با نور و رنگ متفاوت به وجود می آورد.

هدف از ساخت این رستوران ایجاد فضایی متنوع برای شخصیت های متفاوت، بدون در نظر گرفتن سن بوده است.

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita

معماری داخلی رستوران Passo Novita


منبع: دکوبوم