چهارشنبه ۲۲ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۴:۴۸ |
معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین​​​​​​​

circle line interiors گروه خلاق معماری و دکوراسیون داخلی دفتر گرم و خلاقانه ی خود را در اوکراین طراحی کرده اند. یک عامل چالش برانگیز در طراحی این پروژه، سقف بلند و محل قرار گیری پنجره های آن بوده است.

بهترین راه حل برای این موضوع، ایجاد اختلاف ارتفاع به وسیله ی یک استیج و تامین ارتفاع مناسب برای قرار گیری میز ها در کنار پنجره می باشد. با این کار، فضای کاری، از نور طبیعی بهره می برد.

ویژگی ها و چالش های این بنا، فرصت های مناسبی برای طراحی ایجاد کرده اند، با استفاده از ویژگی متفاوت سقف، طراحی های جالبی صورت گرفته است برای مثال: غذا خوری، در فضایی شیشه ای قرار گرفته است و سالن، در زیر ساختاری شبیه به کلاه فرنگی قرار دارد.

سالن نشیمن به وسیله ی گیاهان برگ دار احاطه شده است که حس بودن در یک باغ را ایجاد می کنند.

این دفتر کار دارای فضای کاری وسیعی است و دارای بخش های متعدد است که کارمندان می توانند هنگام نیاز، در این فضا حرکت کنند و از چشم انداز های متفاوت بهره ببرند.

یک بخش جداگانه مخصوص ملاقات با مشتریان در نظر گرفته شده است.

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین

معماری داخلی دفتر کار در اوکراین


منبع: دکوبوم