سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۵۳ |
نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

ایجاد فضا هایی برای قرار گیری وسایل آرایشی و بهداشتی و سامان دادن سرویس بهداشتی موضوع بسیار مهمی است، مخصوصا اگر فضای حمام کوچک باشد، در این قسمت ایده هایی برای ایجاد فضا هایی مناسب برای قرار گیری وسایل آورده شده است.

- قرار دادن کابینت کشویی در اطراف فضای روشویی که قفسه های آن در جهت روشویی باشد.

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- نصب قفسه چوبی در حمام و قراردادن وسایل حمام، حوله ها و عناصر تزیینی

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- ایجاد قفسه هایی در اطراف وان حمام

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- نصب کابینت های کم عمق برای صرفه جویی در فضا

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- استفاده از کشو های مخصوص لوازم آرایشی و بهداشتی

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- استفاده از وسایل نگهداری کفش، به عنوان قفسه ای برای قرار گیری وسایل آرایشی و بهداشتی

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- استفاده از گنجه های سنتی و کلاسیک

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- نصب قفسه ها و طبقات چوبی، بالای توالت

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- استفاده از قفسه های فلزی و توری سیمی

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی

- قفسه های نردبانی

نحوه قرارگیری و سامان دادن وسایل در سرویس بهداشتی


منبع: دکوبوم