سه شنبه ۲۱ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۴۲ |
نمایش شگفت انگیز آجر در دکوراسیون داخلی خانه

نمایش شگفت انگیز آجر در دکوراسیون داخلی خانه

در طراحی داخلی این خانه آجر به عنوان مصالح اصلی در سطح دیوارها به کار رفته است. خانه از تبدیل یک انبار به محل مسکونی به وجود آمده است و آجر از مصالحی است که در این بازسازی ثابت مانده است. رنگ آمیزی سفید دیواره ها و سقف محیطی مدرن را ایجاد کرده است که در کنار بافت چوب به خوبی به نمایش در آمده اند. رنگ نارنجی نقطه کانونی این طراحی می باشد و نگاه بیننده را به خود جلب می کند.

نمایش شگفت انگیز آجر در دکوراسیون داخلی خانه

نمایش شگفت انگیز آجر در دکوراسیون داخلی خانه

نمایش شگفت انگیز آجر در دکوراسیون داخلی خانه

نمایش شگفت انگیز آجر در دکوراسیون داخلی خانه


منبع: دکوبوم