دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۴:۲۹ |
نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

این خانه مدرن و مینیمال ۳۳متر مساحت دارد و برای یک خانواده در شهر تایپه در کشور تایوان برای زندگی کارامد و ساده ساخته شده است. طراحی هوشمندانه این خانه به نحوی است که تمامی فضاها علارغم دسترسی آسان شان به یک دیگر از هم جدا سازی شده اند و در فضایی بسیار کوچک، تعریف شده و قابل تشخیص می باشند. استفاده از رنگ های روشن و نور طبیعی مناسب در تمامی فضاها باعث شده است، خانه بزرگ تر به نظر برسد.

چوب به کار برده شده در خانه گرما را به محیط باز می گرداند. ارتفاع بیشتر از حد معمول در این خانه به طراح کمک می کند تا برخی از کاربری ها را در ارتفاع بالا و در میان فضاهای ذخیره سازی  قرار بدهد. سبک ساده این خانه کمک می کند تا اعضای خانه با آرامش و به راحتی در آن جا زندگی کنند.

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک

نمونه دکوراسیون داخلی خانه های کوچک


منبع: دکوبوم