دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۱۱ |
نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

دکوراسیون داخلی اتاق غذا خوری صرفاً برای ایجاد محلی برای نشستن و غذا خوردن نیست، سالن غذا خوری جایی است که با خانواده، در کنار هم در این مکان نشسته و داستان های روز خود را برای هم تعریف کنید و از بودن در کنار هم لذت ببرید، یا مکانی است که می توانید لحظات شیرینی را با دوستان خود آن جا سپری کنید و خاطراتتان را مرور کنید و هم چنین جایی است که وقتی هر صبح از خواب بلند می شوید، در کنار میز آن نشسته و صبح خود را با یک فنجان قهوه شروع می کنید.

به همین دلیل دکوراسیون داخلی این مکان بسیار ساس است چون باید به فضایی تبدیل بشود که شاد، سرزنده، متعادل و آرامش بخش برای شما باشد. ۲۵ نمونه ای که اینجا نشان می دهیم، همگی پس زمینه ای سفید رنگ دارند یعنی دیوار ها یا کفپوش های این سالن ها به رنگ سفید است و مبلمان ها چوبی. علت استفاده از رنگ سفید در کنار مبلمان چوبی مواردی است که قبل تر ذکر شد، ترکیب این دو به خانه ی شما آرامش و تعادل می بخشد و روح شما را تازه می کند.

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی

نمونه دکوراسیون اتاق غذاخوری با پس زمینه ی سفید و میز های چوبی


منبع: دکوبوم