دوشنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۳۱ |
نورپردازی داخلی آشپزخانه

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

آشپزخانه به دلبل کاربری های روزمره در قیاس با همه فضاها و اتاق های خانگی، نیاز بیشتری به شیوه های طراحی نورپردازی دارد. آشپزخانه مکانی است که در آن وجود حساس نورپردازی های وظیفه ای دیداری با خطراتی که ابزارهای برنده و تیز، مایعت جوشان، ظروف و وسایل داغ پدید می آورند، مواجه است.

همه وظایف دیداری اصلی در نورپردازی آشپزخانه در سطح پیشخوان رخ می دهد، از جمله پیشخوان کار، ظرف شویی و محل طبخ غذا. وظیفه ی بعدی نورپردازی ایجاد دید کافی برای دسترسی به کابینت ها و قفسه های بالای پیشخوان است. اگرچه فراهم آوردن دید کافی برای دسترسی به کابینت های زیر پیشخوان نیز کار مهمی به شمار می رود، ولی شیوه های نورپردازی که این وظیفه را مورد توجه قرار دهد بسیار کم است و بیشتر این کابینت ها با نور محیطی روشن می شوند.

در آشپزخانه برای انجام کارها به سطح متوسطی از نور محیطی نیاز است. به دلیل این که یخچال ها و اجاق گاز ها معمولا یک چشمه نور در داخل خود دارند، وظایف نورپردازی مرتبط با آنها چندان نگران کننده نیست. از ایجاد سایه بر سطح کار در آشپزخانه اجتناب کنید. بدون نورپردازی قوی که مستقیما بر سطح کار تاکید داشته باشد، نورپردازی کلی و محیطی برای آشپزخانه سبب افتادن سایه افراد بر پیشخوان کار شده و فعالیت های آن را با مشکل مواجه می کند.

چراغ های فلورسنت زیر کابینتی تمام سطح پیشخوان را روشن می کنند. به منظور مخفی نگه داشتن چراغ ها بسیاری از کابینت ها را با لبه بیرونی می سازند که خطی صاف در زیر کابینت به وجود می آورد. هودهایی که بالای اجاق گاز در آشپزخانه نصب می شوند معمولا چشمه نوری خاص خود را دارند که به صورت خودکار نیاز به نورپردازی وظیفه ای سطح اجاق را برطرف می کنند. نور محیطی و نور کابینت هایی که به دیوار آشپزخانه نصب می شوند، به سادگی به وسیله ی چراغ های فلورسنت و یا چراغ های بازویی در جلوی درب کابینت ها تامیین می شود.

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵​​​​​​​

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵

نورپردازی آشپزخانه - سری ۵


منبع: دکوبوم