یکشنبه ۱۹ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۰۵ |
نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

در مورد نورپردازی در این فضا باید به دو نکته اساسی توجه ویژه داشت.

۱- باید فضای مناسبی برای خوابیدن در نظر داشت و این فضا را از بخش های پرجنب و جوش و جمعی مجزا کرد.

۲- باید نورپردازی مناسبی برای کاربردهایی مانند مطالعه، تماشای تلوزیون و یا انجام کار درنظر گرفت.

اتاق خواب در خانه جزو فضاهایی است که نورپردازی آن به صورت ویژه ای باید انجام شود. نورپردازی اتاق خواب باید جواب گوی کاربری های گوناگون و در عین حال تامین کننده همزمان نیازهای مجزا دو استفاده کننده باشد.

انواع نورپردازی در اتاق خواب

۱- نورپردازی محیطی

این نوع نورپردازی برای روشن کردن کل فضا مناسب می باشد و برای کاربری های دیداری مختلف مانند تعویض لباس و یا تماشای تلوزیون استفاده می شود. برای کارایی بهتر این نوع نورپردازی در محیط بهتر است که از کلیدهای دیمر دار که قابلیت تنظیم نور در محیط را دارند، استفاده کنید تا در صورت لزوم میزان نور را در فضا کاهش دهید.

۲- نورپردازی ویژه یا وظیفه ای

برای کاربری هایی همانند مطالعه کردن در بستر و یا انجام کارها بر پشت میز کار باید نورپردازی ویژه ای در نظر بگیرید. برای نورپردازی کنار تخت به منظور مطالعه می توان از چراغ های روی میز، چراغ های پشت تخت با بازوی چرخشی و یا استفاده کردن از نورهای سقفی بلند بهره برد اما دقت داشته باشید که میزان نور و جهت نورگیری به نحوی باشد که سمت دیگر تخت خواب روشن نشود. برای مطالعه بر روی میز کار میتوان از چراغ های رو میزی و یا نورگیرهای سقفی و دیواری استفاده کرد اما این نورپردازی باید به صورت متمرکز باشد و تمام محیط را روشن نکند. برای انتخاب لباس از درون کمد و یا مشاهده خود در آینه در صورت تامیین نشدن نور کافی توسط نورهای محیطی باید از نورپردازی جداگانه استفاده کنید. برای آینه دقت داشته باشید که نور در هر دو سمت آینه باید به یک میزان باشد تا روی صورت سایه ایجاد نکند.

۳- نورپردازی نقطه ای و یا نور کانونی

در صورت داشتن آثار هنری خاص در اتاق خواب بهتر است نورپردازی ویژه ای بر روی تابلوهای خود با استفاده از دیوارکوب ها داشته باشید. این نوع نورپردازی به همراه آثار هنری جلوه ویژه ای به اتاق خواب شما می بخشند.

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب

نورپردازی اتاق خواب


منبع: دکوبوم