شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۱:۰۶ |
چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

یکی از کلیدی ترین فضاها در خانه، آشپزخانه می باشد. این فضا نقش اساسی در آسایش روانی افراد منزل دارد و دکوراسیون مناسب آن کیفیت کلی فضا را ارتقا می دهد. برای بازسازی آشپزخانه خود بهتر است ابتدا انواع آشپزخانه را بشناسید و از میان آن ها بهترین چیدمان را برای آشپزخانه خود برگزینید.

آشپزخانه L شکل

آشپزخانه هایL  شکل در خانه هایی به کار می روند که می خواهند مهمان خود را نیز در فضای آشپزخانه بپذیرند. این نوع آشپزخانه ها به دلیل باز بودن از دو سمت حس دعوت کنندگی دارند و این امکان را به افراد می دهند تا به راحتی وارد آن بشوند اما فعالیت در این آشپزخانه ها سخت تر از دیگر حالت ها می باشد. به هم ریختن مثلث کار در آشپزخانه روند کار کردن را با مشکل همراه می سازد و فضایی برای غذاخوری نیز در این صورت وجود نخواهد داشت. به همین دلیل با اضافه کردن یک جزیره می توانید مشکلات این فضا را از بین ببرید.

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل

چیدمان آشپزخانه L شکل


منبع: دکوبوم