شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۵۳ |
نوروز با دکوبوم: تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

یکی از راه حل های اساسی برای رفع مشکل نشیمن های شلوغ و پر تردد، چیدمان صحیح مبلمان و وسایل موجود در حال می باشد، با استفاده از پیشنهاد های زیر می توانید بهترین چیدمان را برای فضای نشیمن خود در نظر بگیرید.

راهرو ورودی را ساده و خلوت تزیین کنید، در صورت شلوغ بودن راهرو ورودی به نشیمن، حس آسایش و یکپارچگی فضا به هنگام ورود فرد به فضای نشیمن به او انتقال نمی یابد و این نوع چیدمان تاثیر مناسبی بر دید کلی افراد از فضا نمی گذارد.

قانون ۹۰ سانتی متر را به یاد داشته باشید، در اطراف تمام مبلمان ها و دیوار ها و کمو و گنجه ۹۰ سانتی متر فضا برای رفت و آمد در نظر بگیرید، اگر این فضای حداقل در نظر گرفته نشود امکان برخورد با مبلمان و کناره ی دیواره ها افزایش می یابد.

مبلمان را به صورت شناور در فضا قرار دهید، لزومی ندارد که مبلمان به طور حتم در کناره ی دیوار های نشیمن قرار گیرند و دسته ی بزرگی از مبلمان چیده شده در اطراف دیوار فضایی بی روح را رقم بزنند، می توانید با قرار دادن مبلمان در مرکز فضای نشیمن و به دور از دیوار ها، فضایی گرم و دنج ایجاد کنید.

فرش و قالیچه در نشیمن از اهمیت زیادی برخوردار است، فرش ها را به تقاطع دیوار ها نرسانید و سعی کنید در جهتی قرار گیرند که حاشیه ای از کفپوش ها اطراف فرش را در برگیرد. اگر مبلمان خود را به صورتی چیده اید که مجموعه ی آن ها فضای مستطیل شکل را نشان می دهد فرش را هم جهت با طول و عرض فضا قرار دهید.

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن

نوروز با دکوبوم:  تکنیک های چیدمان نشیمن


منبع: دکوبوم