شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۱۲ |
نوروز با دکوبوم: چیدمان نشیمن های L شکل

نوروز با دکوبوم:  چیدمان نشیمن های L شکل

مشکلات چیدمان این نشیمن

در این فضا مبل دو نفره از سایر مبلمان دور است و ارتباط افرادی که روی این مبل ها نشستند را مشکل می کند،میان غذاخوری و نشیمن مرزی وجود ندارد و پیانوی قرار گرفته در انتهای نشیمن، فضا را تنگ کرده.

نوروز با دکوبوم:  چیدمان نشیمن های L شکل

راه حل

برای ایجاد نقطه ی تمرکز در فضا مبلمان را به صورت گروهی و منسجم بچینید. سایز میز نهار خوری می تواند با توجه به فضا تغییر کند.

- میز نهار خوری را بزرگتر کنید و محدوده ی فضای غذا خوری را با استفاده از یک فرش یا قالیچه معرفی کنید.

- بوفه را جلوی دیوار بزرگتر قرار دهید.

- از یک پارتیشن متحرک برای جداسازی فضا ها استفاده کنید و با قرار دادن گلدان هایی در مقابل آن جلوه ی طبیعی فضای نشیمن و غذا خوری را افزایش دهید.

- مبلمان را در قسمتی از نشیمن جمع کنید و در صورت کمبود جا تعداد مبلمان را کاهش دهید.

- یکی از مبل های تکی را در کناره ی دیوار بچرخانید و در مقابل سایر مبلمان قرار دهید.

- فضا ای باز برای قرارگیری پیانو در نظر بگیرید و از قرار دادن مبلمان با فاصله ی کم در مجاورت آن خود داری کنید. 

نوروز با دکوبوم:  چیدمان نشیمن های L شکل


منبع: دکوبوم