جمعه ۱۷ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۴۵ |
طراحی جسورانه پله ای زرد رنگ با قابلیت ذخیره سازی وسایل

طراحی جسورانه پله ای زرد رنگ با قابلیت ذخیره سازی وسایل

این پله به رنگ زرد روشن در خانه ای در ملبورن، استرالیا و با قابلیت باز بودن از یک سمت برای ذخیره سازی وسایل اضافی مانند قفسه ای برای جایگیری وسایل طراحی شده است.

در طراحی داخلی این خانه به دلیل همخوانی و ترکیب متعادل رنگ ها و دکوراسیون داخلی سعی شده تا کف، صندلی و برخی قسمت های دکوراسیون با رنگ زرد خود هارمونی زیبایی پدید آورد. طراحی این پله به خصوص در چنین فضای کوچکی نیاز های افراد خانواده برای دخیره و دسته بندی وسایل را پاسخگو بوده و نشان از جسارت و طراحی هوشمندانه معمار می باشد:

طراحی جسورانه پله ای زرد رنگ با قابلیت ذخیره سازی وسایل

طراحی جسورانه پله ای زرد رنگ با قابلیت ذخیره سازی وسایل

طراحی جسورانه پله ای زرد رنگ با قابلیت ذخیره سازی وسایل


منبع: دکوبوم