پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۵:۰۲ |
طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

در دکوراسیون داخلی اتاق خواب های کوچک یکی از راه های استفاده مناسب از مساحت کم و ایجاد محیطی استاندارد، افزایش فضا های ذخیره سازی و استفاده از بخش های بلااستفاده مثل بهره گیری از ارتفاع اتاق می باشد. در این طراحی، تخت خواب با ارتفاع بیشتر در نظر گرفته شده و در قسمت داخلی آن قفسه هایی برای قرارگیری وسایل و کتاب ها تعبیه شده است. در بخش انتهایی تخت خواب نیز درب کوچکی برای دسترسی سریع به قفسه ها در نظر گرفته شده است.

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک

طراحی تخت خواب برای اتاق خواب های کوچک


منبع: دکوبوم