پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۶:۱۹ |
طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی کلاسیک و قدیمی، دارای ویژگی های برجسته و خاص خود می باشد، در چنین طراحی ای مبلمان عتیقه و قدیمی، تزیینات و جزییات زیاد، مجسمه های سنگ مرمر، آینه هایی با قاب طلا و نورپردازی با آویز های سقفی با شکوه در میان ترکیبی از رنگ های خنثی و آرام، خودی نشان می دهند به شکلی که ترکیب کلی فضا، محیطی رام شده و به دور از هر گونه سرکشی و رنگ های چالاک خیره کننده است.

در چنین فضا هایی از المان، شاخص و مبلمانی استفاده می شود که غرور و شکوه فضا را افزایش دهد و هر قطعه و هر جز از فضا با پیچیدگی و جزییات خاص خود به معرفی ویژگی های این سبک بپردازد. در این قسمت نمونه هایی از این سبک متفاوت و باستانی  نشان داده شده اند.

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک

طراحی به سبک باستانی کلاسیک


منبع: دکوبوم