پنجشنبه ۱۶ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۱۰ |
طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

در این آپارتمان، استفاده از متریال چوب و ترکیب آن با رنگ سفید، اصلی ترین شاخصه ی طراحی مدرن را ایجاد کرده است. استفاده از مبلمان طراحی شده با جزییات ساده بخش دیگر این طراحی مینیمال را تعریف کرده است. به طور کلی، استفاده از شاخص های کم جزییات و رنگ های روشن و سطوح زاویه دار، ایده ی اصلی چنین طراحی ای را تشکیل می دهد، در این قسمت نمونه هایی از این سبک آورده شده است. 

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت دوم


منبع: دکوبوم