چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۲:۰۹ |
طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

اغلب می دانیم که سبک مدرن و مینیمال تعریفی از آزادی عمل در طراحی با در نظر گرفتن خطوط منظم و تمیز و فضا و پلانی باز را در بر می گیرد ولی این تعریف به این معنا نیست که هر فضایی می بایست با رنگ های سفید و مشکی طراحی شود، گاهی با اضافه کردن پوشش بتنی صیقل داده شده، قطعات چوبی تکرار شونده و رنگ های ملایم علاوه بر حفظ روند طراحی با این سبک، می توان فضایی جالب توجه و دکوراسیونی متنوع ایجاد کرد.

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول

طراحی آپارتمان به سبک مدرن و مینیمال - قسمت اول


منبع: دکوبوم