چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۴۴ |
شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

پنل های جداکننده که توسط استودیو  The Andes House طراحی شده است به هر محیط این امکان را می دهد تا بدون نیاز به دیوارها، تفکیک فضایی داشته باشند. تخته های چوبی که در ساخت قفسات به کار رفته اند، تحت فشردگی و در دمای بالا به منظور رسیدن به یک سطح صاف و یکنواخت تهیه می شوند. از ویژگی های اصلی این چوب ها انعطاف پذیری بالا و مقاومت در برابر رطوبت می باشد. در طراحی این محصول انعطاف پذیری، روشنایی و کم هزینه بودن مدنظر قرار گرفته است. سپس با استفاده از مقیاس ها مختلف طرح های متفاوتی ارائه شده است.  

تمامی فرایند طراحی  و ساخت در طی شش ماه انجام شده است که در سه مرحله قابل بررسی می باشد:

۱- تجزیه و تحلیل: جمع آوری اطلاعات درباره ی محصول، فرایند تولید و مشخصات فنی

۲- طراحی و توسعه صفحات: آزمایش کردن صفحات و رسیدن به پتانسل های مختلف آن ها در طراحی

۳- طراحی و توسعه محصولات: تعریف، طراحی و ساخت محصولات نهایی

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری

شیوه ای نوین در فضاسازی محیط های اداری


منبع: دکوبوم