چهارشنبه ۱۵ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۷:۳۷ |
گیاهان آپارتمانی،  فیل گوش

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش

نام علمی: Caladium

نام انگلیسی: Elephant ear - Heart of Jesus - Angel Wings

هیچ گیاهی نمیتواند در ترکیب رنگ ها با کالادیوم رقابت کند، به طوری که تشریح رنگ ها تقریباً غیر ممکن است، برگ ها به شکل سرنیزه و دمبرگ آن بلند است، دوام برگ ها زیاد نیست و از اول بهار تا اواخر پائیز باقی میمانند، تکثیر کالادیوم از طریق تقسیم ساقه های زیر زمینی است، با شروع زمستان برگ ها زرد و خشک شده و گیاه به استراحت می رود، برای حفظ ساقه های زیر زمینی در زمستان نباید آن را آبیاری نمود، گیاه بسیار جالبی در کاشت گروهی با گیاهان دیگر و همچنین استفاده از آن به عنوان سبد آویزان است، خانواده آن «آراسه» و زادگاهش برزیل است.

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش

- نیازها

نور: جهت حفظ رنگ ها و نقوش برگ، نور کامل احتیاج است ولی مواظب اشعه ظهر و اشعه مستقیم آفتاب باشید.

- دما

۲۴ درجه سانتیگراد در تابستان و ۱۶ درجه در زمستان نیازهای حرارتی این گیاه است، در صورتی که نگهداری گلدان فقط به خاطر حفظ ساقه های زیرزمینی است در درجه حرارت پائین تر و حدود ۱۳ درجه نگهداری شود.

آبیاری: تا زمانی که برگ دارد (بعضی مواقع فقط ریشه را نگهداری می کنند) گیاه را همیشه مرطوب نگه دارید، در تابستان ۲ تا ۳ بار در هفته و در زمستان چنانچه گیاه فاقد برگ است آبیاری را متوقف کنید، گیاه در زمستان به آبیاری نیاز دارد.

- رطوبت

غبارپاشی برای این گیاه مضر است، چون برگ ها صدمه می بینند، نزدیک گلدان های دیگر نگه داری کنید و یا در کاشت گروهی با گیاهان دیگر رطوبت را از این طریق تأمین کنید (به نحوه ی تأمین رطوبت مراجعه کنید).

- تغذیه

گیاه کم توقع است، نصف میزان توصیه شده از طرف فروشنده یا سازنده کود گیاهان زینتی جهت تغذیه کافی به نظر می رسد.

- خاک مناسب

یک قسمت پیت و یک قسمت خاک لیمونی بهترین محیط رشد ریشه است.

- تعویض گلدان:

در اواخر زمستان ساقه های زیر زمینی را از گلدان خارج کنید و در گلدان دیگر کاشت کنید.

تمیز نمود ن برگ ها: جهت تمیز نگه داشتن گیاه از برس مخصوص و نرم استفاده کنید، مالش با پارچه یا اسفنج یا استفاده از مواد براق کننده به برگ های حساس گیاه صدمه می زند.

- تکثیر

جدا کردن ساقه های زیر زمینی از گیاهان مادری در بهار، هر کدام از ساقه های زیرزمینی باید حداقل دو جوانه یا چشمک داشته باشند.

- زمستان گذرانی

با شروع فصل خزان برگ های این گیاه خشک شده و زمستان گذرانی آغاز می شود، آبیاری را در این حالت متوقف و گلدان خشک شده را به محل سرد و خشک منتقل کنید، در اواسط اسفند ماه گیاه را آبیاری کنید و ساقه های زیر زمینی را از خاک خارج کنید و در خاک نو کاشت کنید.

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش

گیاهان آپارتمانی،   فیل گوش


منبع: دکوبوم