دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۸:۵۹ |
گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

آکالیفا برگ مسی

نام علمی: Acalypha wilkesiana

نام انگلیسی: Copperleaf, Jacob’s Coat, Fire-Dragon

خانواده: فرفیون ها (Euphorbiaceae)

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

این گیاه در زادگاه خود، درختچه ای چند ساله و همیشه سبز است که می تواند تا ۳ متر ارتفاع رشد کند و همین اندازه هم گستردگی دارد. در مناطق عاری از سرما این گیاه، گیاهی باغی است ولی در مناطق سردتر گیاه را در گلدان می کارند و در فصل سرد به جایی گرمتر انتقال می دهند و یا کلا به عنوان گیاه آپارتمانی نگهداری می کنند.

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

نیازمندی های محیطی:

- خاک

به خاکی با بافت سبک تا متوسط و زهکش خیلی خوب نیاز دارد. مخلوط خاک برگ + پیت ماس + ماسه  ترکیب خاکی مناسب برای آن است.

- آبیاری

گیاهانی که در فضای باز و نور بیشتر قرار داشته باشند به آبیاری بیشتری احتیاج دارند و خاک گلدان آن ها باید همیشه مرطوب باشد. گیاهانی که در آپارتمان نگهداری می شوند به آبیاری کمتری احتیاج دارند و در فواصل آبیاری بهتر است که سطح خاک کمی خشک شده باشد.

- نور

در صورت نگهداری این گیاه در آپارتمان، آن را در مکانی با نور زیاد قرار دهید. هر چند در نوری متوسط هم گیاه رشد می کند ولی رنگ برگ ها در نور زیاد خوشرنگ تر می شود. اگر گیاه را در فضای باز نگهداری می کنید، گلدان را در مکانی نیم سایه که از نور آفتاب بعد از ظهر بدور باشد قرار دهید.

- دما

برای صدمه نخوردن به شاخ و برگ گیاه که وجه زیبایی گیاه است، دمای محل نگهداری این گیاه از ۱۳ درجه کمتر نشود. هر چند این گیاه در دمای کمتر هم زنده می ماند. رطوبت و غبار پاشی به بالندگی گیاه کمک می کند مخصوصا در آپارتمان که غبارپاشی روزانه نیاز دارند.

- تکثیر

در هر زمانی می توان از نوک ساقه های گیاه به طول ۱۰-۷ سانتیمتر قلمه گرفت. قلمه ها را در بستری سبک می کارند. ۵-۴ هفته طول می کشد تا قلمه ها ریشه دهد.

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی

گیاهان آپارتمانی،  آکالیفا برگ مسی


منبع: دکوبوم