دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۳:۰۵ |
نیمکت های محوطه ی منزل شما

نیمکت های محوطه ی منزل شما

اگر می خواهید در محوطه خانه خود، نیمکت هایی قرار دهید، در این قسمت پیشنهاد هایی برای ایجاد نیمکت های خلاقانه آورده شده است.

به وسیله ی بلوک های رنگ شده و کوسن های گرم و نرم، مبل بسازید.

نیمکت های محوطه ی منزل شما

با استفاده از صفحات چوبی بازیافتی، نیمکت بسازید.

نیمکت های محوطه ی منزل شما

با استفاده از سیمان، نیمکت بسازید و به دلخواه رنگ کنید.

نیمکت های محوطه ی منزل شما

با استفاده از توری های فلزی و سنگ، نیمکت بسازید.

نیمکت های محوطه ی منزل شما

نیمکت های چوبی

نیمکت های محوطه ی منزل شما

نیمکت های آهنی

نیمکت های محوطه ی منزل شما

نیمکت سنگی، هیجان انگیز و طبیعی

نیمکت های محوطه ی منزل شما

نیمکت های حصیری که حس ساحلی ایجاد می کنند.

نیمکت های محوطه ی منزل شما

نیمکت های ال شکل

نیمکت های محوطه ی منزل شما

نور پردازی نیمکت های محوطه

نیمکت های محوطه ی منزل شما

​​​​​​​


منبع: دکوبوم