دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸, ساعت ۱۴:۱۹ |
هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

دکوراسیون داخلی این دفتر کار که در نیویورک قرار دارد توسط گروه معماری A+I طراحی شده و فضای داخلی با سبکی مینیمال و صنعتی و با به کار گیری رنگ های سرد و خنثی شکل گرفته است. کانتر بتنی واقع در قسمت ورودی و سقف با ارتفاع زیاد موجب ایجاد تاثیری عمیق، به محض ورود افراد در فضای لابی می شود همچنین تاسیسات نمایان به کار  رفته در سقف و لوله های سفید رنگ استفاده شده در آن جلوه ای صنعتی و جالب توجه به محیط بخشیده است.

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

این دفتر کار، فضایی برای قرار گیری ۳۲۲ کارمند فراهم می کند و برای بخش های خاصی چون فضای مشترک، بخش های عمومی کار گروهی با پلانی باز، پنجره های سرتاسری و طویل برای ورود هر چه بیشتر نور طبیعی در فضای بزرگ این چنینی تعبیه شده است.

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار

هندسه ای مربع شکل در دکوراسیون داخلی دفتر کار


منبع: دکوبوم